menu
:: Strona Główna
:: Wywiad specjalny
::
Artykuły Biograficzne
::
Galerie
::
Biblioteka
::
Monografie
::
Wystawy & fotografie
:: Listy
:: Publicystyka
:: Spis artykułów prasowych
::
Szczep Rogate Serce
::
Odnośniki
::
Kontakt
:: Księga Gości

 

STANISŁAW SZUKALSKI - DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA I PUBLICYSTYCZNA

 

"THE WORK OF SZUKALSKI"

 'Covici-McGee', 1923, Chicago (pierwsza monografia).

 

AUTOBIOGRAPHICAL NOTE (w) "The Work of Szukalski"

 Govici Mc-Gee, Chicago, 1923.

 

"AN OPEN LETTER TO WILLIAM CARLOS WILLIAMS"

 'The Little Review' , 1923 (?).

 

"PROJECTS IN DESIGN"

 'University of Chicago Press', 1929, Chicago (druga monografia).

 

"ATAK  KRAKA", I,  TWÓRCOWNIE  CZY AKADEMIE ?"

31 str.,wyd. Gebethner i Wolf,   Kraków, 1929 r.

 

"O UZDROWIENIE  STOSUNKÓW  W  ŚWIECIE  ARTYSTYCZNYM  KRAKOWA",

wystąpienie Szukalskiego w Pałacu Sztuki, "Głos Narodu" ,1929, nr 131, str.4.

 

"COŚ O PRACACH WYSTAWIONYCH I O KRYTYKACH"

 "Głos Narodu", 1929, nr 137, str.4.

 

"O SZKODLIWOŚCI SYSTEMU AKADEMICKIEGO W WYCHOWANIU ARTYSTYCZNYM MŁODIEŻY"

"Głos Narodu", 1929, nr 142, str.4.

 

"GÓRNE  CIĘCIE  ROZBOHUSZOWANEMU  BAWOŁOWI  NA WAWELU"

 1929, ulotka.

 

"CO SZUKALSKI  MYŚLI  O  NICH – ODPOWIEDŹ  KAKISTOKRATOM"

 1929, ulotka.

 

"BIAŁA ZARAZA W KRAKOWIE"

1929, ulotka.

 

"CZAS NA WAS, KRYTYCY ZAWODOWI, RAJFURZY ZACHODU"

Kraków, 1929, ulotka.

 

"ATAK KRAKA"

 ulotka, Gebethner i Wolf, Kraków, 1929.

 

"I WYKAZ PRAC TWÓRCOWNI SZUKALSKIEGO"

 katalog, Przedmowa, 1930 r., Kalifornia.

 

"OPINIA JEDNEGO.W SPRAWIE MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI"

"Polska Literacka", 1930, nr 2, str. 4-5.

 

"SZCZEP 'ROGATE SERCE', 1 WYKAZ PRAC TWÓRCOWNI SZUKALSKIEGO",

 Kraków, 1930, str. 3 – 8, Katalog, przedmowa.

 

"KRAK",NR 2,   

1930,  "Naród Polski", str. 1."Szczep Rogate Serce", str. 5.`

 

"KRAK", NR 4, 

1930, "Sprzedać Akademię", str. 1-3.

 

"KRAK", NR 7,   

1931-1932, "Którą drogą ?", str. 1-2. "Gudłajniarz..."

 

"KRAK", NR 9,   

1931-1932, "Bohatorły wyfruną z modlona Polski", str.1-2.

 

"KRAK", NR 10, 

1931-1932,  "Imiona czy miana", str.7-8., "Drogoznaki", str. 8.

 

"PRZEDMOWA DO RZECZOSPISU PRAC PIERWSZEGO WYKAZU 'SZCZEPU ROGATE' SERCE TWÓRCOWNI SZUKALSKIEGO" (w)

"Przewodnik 66" TPSP w  W-wie, 1931, str.19-28.

 

"NIEZWYCIĘŻENI, BO FORTECE JUTRA SĄ NASZE! – ODEZWA DO UCZNIÓW

 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH"

 Kraków, 1931, ulotka.

 

"Z ZA PROGÓW POLSKI"

 "Przewodnik 86", TPSP w W-wie, 1933, str. 11-14.

 

"KRAK", NR 11, 

1934, "Do czytelników i sympatyków naszego pisma", str. 1.

 

"GŁOS SZCZEPU 'ROGATE SERCE'. NA MIARĘ NASZYCH SERC"

 "Myśl Polska",1936, z.6.

 

"WYKAZ PRAC SZUKALSKIEGO I SZCZEPU ROGATE SERCE",

VI.1936, Kraków, katalog.

 

"WYKAZ PRAC STANISŁAWA SZUKALSKIEGO I SZCZEPU ROGATE SERCE"

 IX.1936, Kraków, katalog wystawy.

 

"ZMIENIĆ STOSUNKI BY DAĆ WARUNKI"

 "Projekt zbudowania Duchtyni" (w) "Wykaz prac Stanisława Szukalskiego i Szczepu Rogate Serce", katalog wystawy,  str.7-17, 36 -38, Warszawa, 1936.

 

"STATUT  PRYWATNEJ  KOEDUKACYJNEJ  SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ "TWÓRCOWNIA" STANISŁAWA SZUKALSKIEGO W KRAKOWIE",

 str. 5, maszynopis, wł. M. Konarskiego, Kraków, 1936 r.

 

"ODWAŻĘ SIĘ BYĆ TAKIM"

 "Tęcza", nr 10, 1936,  str. 28 -30.

 

"KRAK", 

1937,  Katowice,

 

"TAJNIA  DRZYMAŁÓW"

'Prosto z Mostu, 1937, nr 29 (137).        

                                

"KRAK, SYN LUDOLI"

 baśniowa tragedia sceniczna, 231 str., 2 ilustracje, wyd. Śląsk, 1938.  12 ilustracji wykonanych w USA w okresie 1939 -1947. Liczne poprawki autorskie  tekstu w egzemplarzu zachowanym w USA.

 

"KRAK",    Nr 1,"W NIEWOLI U STAREGO POKOLENIA"

Katow.-W-wa – Poznań, 15.V.1938.

 

"SŁOWOTWÓR"

 Kraków, 1938 (?), 34 strony, (niepublikowany)

 

"WYSTARCZY CHCIEĆ BY BYĆ"

 'Dziennik Polski', nr 40, 16-17.II.1958.

 

"THE MUTE SINGER"

 'Atlantic', lipiec 1964 r.

 

"ORZEŁ BIAŁEGO ŚWIATOWIDA"

 fragment 'Protongu', 1965 (?), str.32, ilustr.,(niepublikow.).

 

"THE MUTE SINGER"

 'The Atlantic', lipiec 1964, Los Angeles , 6 stron.

 

"MACIMOWA, CUD PONAD CUDY",

1970 (?), 14 stron, (niepublikow.).

 

"KAZIMIR NOT CHARLEMAGNE"

 fragment 'Protongu', 1970 (?), str. 10, ilustr.,(niepublikow.).

 

"SZUKALSKI  I  JEGO "MACIMOWA"

 (Syrena, Światowid, Orzeł), 1972 (?), stron 23, ilustr. (niepublikow.).

 

"SZUKALSKI I SZCZEP ROGATE SERCE"

Retrospektywna Wystawa Prac, Kraków, Rzeszów, 1978, Przedmowa do katalogu Wystawy.

 

"TROUGHFUL of PEARLS. BEHOLD!!! THE PROTONG"

 wyd. Glenn Bray, 1980, Sylmar.

 

"WHEN WRIGHT WAS WRONG"

 'Fanfare Magazine', No 3, Spring 1980.

 

"RYBOGINI, MATKA ŚWIAT-OWIDA"

fragment 'Protongu', ok. 1980.(niepublikow.).

 

"INNER PORTRAITS BY SZUKALSKI"

 wyd. Glenn Bray, 1982, Sylmar, USA.

 

"TO KOŁO NA ORLIM OGONIE"

 LIST Szukalskiego do redakcji "Przekroju" z 1986 roku.

 

"BEHOLD!!! THE PROTONG"

 wyd.II. 'Archives Szukalski', 1989, Sylmar, USA.

 

"THE MUTE SINGER"

 'Archives Szukalski', 1989, Sylmar, CA.

 

 

Zebrał:

Roman Romanowicz,

Warszawa, 3 kwietnia, 2004r.